Součástky

1.Indukčnost cívky měříme v jednotkách:


2.Kapacitu kondenzátoru měříme v jednotkách:


3.1,5 nF lze též vyjádřit jako:


4.Označení hodnoty rezistoru 1M2 vyjadřuje hodnotu odporu:


5.Síťový transformátor má primární vinutí se 2200 závity připojené na střídavé napětí 220 V. Na sekundárním vinutí se 100 závity je napětí naprázdno:


6.Mám-li danou vzduchovou válcovou cívku, její indukčnost lze zmenšit:


7.Vložím-li mezi elektrody vzduchového kondenzátoru slídové desky, jeho kapacita se:


8.Polovodičová dioda zapojená v propustném směru má na anodě:


9.Zenerova dioda se chová jako stabilizátor napětí je-li:


10.Pentoda je elektronka, která má:


11.Germaniová dioda má prahové napětí oproti běžné křemíkové:


12.Unipolární tranzistory typu FET se vyznačují především:


13.Bipolární tranzistor NPN má na:


14.Parametr h21e vyjadřuje u bipolárního tranzistoru:


15.Sepnutý tyristor povede proud do okamžiku než:


16.Běžná křemíková dioda má prahové napětí cca:


17.Jak se chová cívka, připojíme-li k ní střídavé napětí:


18.Jak se chová kondenzátor, připojíme-li k němu střídavé napětí:


19.Jaké jsou dvě základní hodnoty křemíkových diod v usměrňovači zdroje, které nesmí být překročeny:


20.Jaký je tvar výstupního napětí nefiltrovaného dvoucestného usměrňovače připojeného k odporové zátěži:


21.Jednocestný usměrňovač vede během každého cyklu:


22.Dvoucestný usměrňovač vede během každého cyklu:


23.Napětí a proud jsou u ideálních kondenzátorů posunuty:


24.Napětí a proud jsou u ideálních indukčností posunuty:


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC