Předpisy vycházející z legislativy České republiky

1.Stanici amatérské radiokomunikační služby lze provozovat:


2.Staniční deník:


3.Během změny vysílacího kmitočtu:


4.Zkušební provoz vysílače musí být


5.Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění


6.Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:


7.Použití „/p“ a „/m“ není na přechodném stanovišti povinné:


8.K radioamatérskému provozu na prostředcích lodní a letecké dopravy:


9.Jednotlivé úseky pásem pro různé druhy provozu určuje:


10.Vysílání může obsahovat:


11.Za obsluhu klubové stanice odpovídá:


12.Během mezinárodního závodu může operátor třídy A obsluhovat stanici o výkonu:


13.Jaká radioamatérská stanice automaticky přenáší signály jiné stanice:


14.Který druh radioamatérské stanice zajišťuje pouze jednocestnou komunikaci?


15.Kdy se mohou v radioamatérském provozu vysílat kódované zprávy?


16.Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během závodu na kmitočtu 7 105 kHz:


17.Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít na kmitočtu 24 950 kHz:


18.Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během závodu na kmitočtu 50 105 kHz:


19.Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během běžného provozu na kmitočtu 1 820 kHz:


20.Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít na kmitočtu 1 900 kHz:


21.Oprávnění stanice amatérské radiokomunikační služby má platnost:


22.vysílače pro radiový orientační běh:


23.Označení druhů provozu podle Přílohy č. 2 vyhlášky o technických a provozních podmínkách určuje:


24.Vysílací zařízení s výkonem nad 6 W musí být opatřeno:


25.Fonický provoz LSB nelze uskutečnit na kmitočtu:


26.Fonický provoz USB nelze uskutečnit na kmitočtu:


27.Při současném použití více koncových stupňů pro napájení různých antén na stejném kmitočtu:


28.Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE může klubovou stanici obsluhovat:


29.Obsahem vysílání může být:


30.K získání průkazu odborné způsobilosti HAREC není nutno skládat zkoušku:


31.Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače provozovaného v pásmu 6 m:


32.Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače s výkonem nad 25 W provozovaného v pásmu 2 m:


33.Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače provozovaného na kmitočtech nižších než 29,7 MHz:


34.Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače s výkonem nad 25 W provozovaného v pásmu 430 až 440 MHz:


35.Na kmitočtu 1840 kHz nelze uskutečnit:


36.Na kmitočtu 10145 kHz lze provozovat:


37.Zápis do staničního deníku klubové stanice během spojení provádí:


38.Vlastní volací značku je nutno uvádět:


39.Vlastní volací značku při delším spojení je nutno uvádět:


40.Při ohrožení života, zdraví a majetku lze stanici použít k tísňové komunikaci


41.Pro účely státní kontroly musí být na stanici:


42.Označení druhu provozu podle Přílohy č. 2 vyhlášky o technických a provozních podmínkách neurčuje:


43.Mezi neobsluhované stanice nepatří:


44.Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice může bý


45.Neobsluhované stanice používají volací značku, která sestává


46.Volací značka klubové stanice sestává:


47.Mezi přednostní pásma přidělená amatérské radiokomunikační službě nepatří pásmo:


48.Na neinterferenční bázi má držitel oprávnění třídy A amatérské radiokomunikační služby v České republice povoleno pásmo:


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC