Elektrická, elektromagnetická a rádiová teorie

1.Jednotkou elektrického proudu je:


2.Jednotkou elektrického odporu je:


3.Elektrický výkon měříme v jednotkách:


4.Kmitočet měříme v jednotkách:


5.M (mega) je předpona vyjadřující násobitel základní jednotky


6.1833 kHz lze též vyjádřit jako:


7.Vlnová délka l, kmitočet f a rychlost šíření světla c spolu souvisí dle vztahu:


8.Výkon P, proud I a odpor R spolu souvisí dle vztahu:


9.Na generátor signálu sinusového průběhu o amplitudě max = 10 V je připojen zatěžovací odpor o velikosti 10 Ohmů. Výkon, absorbovaný rezistorem je:


10.Nabitý akumulátor má kapacitu 4 Ah. Dodávat proud 400 mA vydrží:


11.Odporem protéká stejnosměrný proud 2 A a je na něm napětí 10 V. Velikost odporu je:


12.Odebírá-li zařízení z 12 V akumulátoru proud 12 A, je jeho příkon:


13.Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to, že:


14.Jaký výkon bude dopraven ze 100 W vysílače do antény, 25 m dlouhým koaxiálním kabelem, který má útlum 12 dB / 100 m:


15.Informace u amplitudově modulovaného signálu je obsažena:


16.Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci:


17.Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděném modulačním napětí:


18.U kterého typu modulace se okamžitá amplituda vysokofrekvenčního signálu mění v závislosti na přiváděném modulačním napětí


19.Který fonický druh běžného radioamatérského provozu vyžaduje nejmenší šíři pásma:


20.Na VKV pásmech jsou kmitočtové kanály pro FM provoz široké 12,5 kHz. Jaký použijeme kmitočtový zdvih, máme-li nejvyšší modulační kmitočet 3 kHz:


21.Jaký druh modulace používá RTTY provoz na KV:


22.K čemu slouží převodníky AD:


23.Jak je volen vzorkovací kmitočet při digitálním zpracování signálu:


24.Digitální zpracování signálů se uskutečňuje:


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC