Rádiové přijímače

1.Ovládací prvek transceiveru označený „RIT“ umožňuje:


2.Pro příjem SSB a CW signálů lze použít:


3.Principem komunikačních přijímačů typu „Up-convertor“ je:


4.Pro příjem SSB a CW signálů nelze použít:


5.Superhet pracuje s mezifrekvenčním kmitočtem 455 kHz. Na jakém kmitočtu bude pracovat oscilátor přijímače, je-li přijímaný kmitočet 3,750 MHz?


6.Který stupeň u superhetu z přijímaného signálu a místního oscilátoru vytváří mezifrekvenční signál?


7.Který stupeň přijímače vytváří nízkofrekvenční signál:


8.Směšuje-li přijímač přijímaný signál 14,255 MHz s kmitočtem VFO 13,8 MHz, aby získal mezifrekvenční kmitočet 455 kHz, vytváří nežádoucí signál o kmitočtu:


9.S - metr slouží:


10.Zrcadlový kmitočet vzniká:


11.Šumové číslo přijímače udává:


12.Citlivost přijimače udává:


13.Intermodulační zkreslení vzniká:


14.Selektivita přijímače je:


15.Umlčovač šumu (squelch) slouží:


16.Mezifrekvenční zesilovač zesiluje:


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC