Rušení a odolnost proti rušení

1.Produkty nežádoucího vyzařování KV vysílače zpravidla potlačíme:


2.Jaké součástky je vhodné použít pro potlačení detekce vf signálů na vstupu zesilovačů zvuku:


3.Dojde-li k rušení televize vlivem silného KV signálu na vstupu TV přijímače, zařadíme mezi televizor a anténu:


4.Jakým způsobem může být minimalizována možnost rušení audiovizuálních přístrojů:


5.Jaký je jeden z hlavních způsobů potlačení bludné vf energie na stanici:


6.Nežádoucí vyzařování z vysílače může být způsobeno:


7.Z hlediska možného rušení silným signálem je vhodné umístit vysílací anténu:


8.Špatné přizpůsobení antény má vliv na:


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC