Rádiové přijímače


1.Ovládací prvek transceiveru označený „RIT“ umožňuje:
2.Pro příjem SSB a CW signálů lze použít:
3.Principem komunikačních přijímačů typu „Up-convertor“ je:
4.Pro příjem SSB a CW signálů nelze použít:
5.Superhet pracuje s mezifrekvenčním kmitočtem 455 kHz. Na jakém kmitočtu bude pracovat oscilátor přijímače, je-li přijímaný kmitočet 3,750 MHz?
6.Který stupeň u superhetu z přijímaného signálu a místního oscilátoru vytváří mezifrekvenční signál?
7.Který stupeň přijímače vytváří nízkofrekvenční signál:
8.Směšuje-li přijímač přijímaný signál 14,255 MHz s kmitočtem VFO 13,8 MHz, aby získal mezifrekvenční kmitočet 455 kHz, vytváří nežádoucí signál o kmitočtu:
9.S - metr slouží:
10.Zrcadlový kmitočet vzniká:
11.Šumové číslo přijímače udává:
12.Citlivost přijimače udává:
13.Intermodulační zkreslení vzniká:
14.Selektivita přijímače je:
15.Umlčovač šumu (squelch) slouží:
16.Mezifrekvenční zesilovač zesiluje:Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC