Rádiové přijímače


1.Ovládací prvek transceiveru označený „RIT“ umožňuje:




2.Pro příjem SSB a CW signálů lze použít:




3.Principem komunikačních přijímačů typu „Up-convertor“ je:




4.Pro příjem SSB a CW signálů nelze použít:




5.Superhet pracuje s mezifrekvenčním kmitočtem 455 kHz. Na jakém kmitočtu bude pracovat oscilátor přijímače, je-li přijímaný kmitočet 3,750 MHz?




6.Který stupeň u superhetu z přijímaného signálu a místního oscilátoru vytváří mezifrekvenční signál?




7.Který stupeň přijímače vytváří nízkofrekvenční signál:




8.Směšuje-li přijímač přijímaný signál 14,255 MHz s kmitočtem VFO 13,8 MHz, aby získal mezifrekvenční kmitočet 455 kHz, vytváří nežádoucí signál o kmitočtu:




9.S - metr slouží:




10.Zrcadlový kmitočet vzniká:




11.Šumové číslo přijímače udává:




12.Citlivost přijimače udává:




13.Intermodulační zkreslení vzniká:




14.Selektivita přijímače je:




15.Umlčovač šumu (squelch) slouží:




16.Mezifrekvenční zesilovač zesiluje:



Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC