Rádiové vysílače


1.Oscilátor vysílače by měl :




2.Pro násobení kmitočtu zpravidla používáme zesilovače ve třídě:




3.Modulace SSB je odvozena od:




4.Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je:




5.Diferenciální klíčování je:




6.Za koncový stupeň KV vysílače je vhodné zapojit filtr typu:




7.Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to že:




8.Nejčastějšími příčinami obsahu síťového brumu ve vysílaném signálu jsou:




9.Nezbytnou částí telegrafního vysílače je obvod:




10.Koncový stupeň SSB vysílače není vhodné zapojovat ve třídě:




11.Výkon 100 wattového SSB vysílače ve špičce modulační obálky je označován jako 100 W:




12.Elektronkové výkonové stupně používají na výstupu především:




13.Tranzistorové výkonové stupně používají na výstupu především:




14.Potlačení nosné vlny u SSB vysílače uskutečňujeme pomocí:




15.Potlačení nežádoucího postranního pásma u SSB vysílače uskutečňujeme obvykle:




16.Kdy dodá vysílač nejvíce energie do zátěže (antény):



Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC