Předpisy Mezinárodní telekomunikační unie(ITU).

1.Amatérskou radiokomunikační službou se rozumí:


2.Stanicí amatérské radiokomunikační služby se rozumí:


3.Obecná ustanovení Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se týkají:


4.Maximální výkon amatérských stanic stanovuje:


5.Krátkodobé vysílání držitele povolení amatérské služby z území jiného státu závisí na:


6.Česká republika se nachází v ITU regionu:


7.Status amatérské radiokomunikační služby v jednotlivých radioamatérských pásmech je:


8.Radioamatérská stanice může být použita v zájmu třetí osoby:


9.Požadavky na zkoušky amatérských stanic určuje:


10.Tvar volací značky radioamatérské stanice je určen:


11.Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)nepovoluje:


12.Série mezinárodních volacích znaků pro jednotlivé státy přiděluje:


13.Status pásem přidělených amatérské radiokomunikační službě je určen:


14.Česká republika má přiděleny série volacích značek:


15.Na stanice amatérské družicové radiokomunikační služby:


16.Má-li služba pásmo přiděleno na podružné bázi, pak:


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC