Antény a napájecí vedení

1.Změřená hodnota PSV 1:3 znamená, že se do antény z vysílače přenese cca:


2.Půlvlnný otevřený dipól pro 3,5 MHz má délku jednoho ramene přibližně:


3.Vstupní impedance uzavřeného dipólu ve volném prostoru je přibližně:


4.O správném impedančním přizpůsobení vysílače k napáječi hovoříme tehdy, je-li poměr stojatých vln roven:


5.Impedance koaxiálního kabelu je nezávislá na:


6.Impedance koaxiálního kabelu je dána:


7.Zkracovací činitel u vf napájecích vedení vyjadřuje důsledek:


8.Jeden z určujících parametrů použitelnosti vlnovodu jako napájecího vedení je:


9.Anténa typu GP (ground plane) má v horizontální rovině kruhový vyzařovací diagram a její polarizace je:


10.Balun je obvod, kterým se realizuje:


11.Zisk antény typu Yagi lze zvětšit především:


12.Mezi tzv. „smyčkové antény“ patří anténa typu:


13.Jaká opatření musí být učiněna, aby na anténním napáječi nevznikaly stojaté vlny:


14.Co znamená výraz „předozadní poměr“:


15.Jaké jsou vyzařovací charakteristiky antény typu quad ve srovnání s dipólem:


16.Jaký tvar má vyzařovací diagram ideálního dipólu ve volném prostoru:


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC