Součástky


1.Indukčnost cívky měříme v jednotkách:
2.Kapacitu kondenzátoru měříme v jednotkách:
3.1,5 nF lze též vyjádřit jako:
4.Označení hodnoty rezistoru 1M2 vyjadřuje hodnotu odporu:
5.Síťový transformátor má primární vinutí se 2200 závity připojené na střídavé napětí 220 V. Na sekundárním vinutí se 100 závity je napětí naprázdno:
6.Mám-li danou vzduchovou válcovou cívku, její indukčnost lze zmenšit:
7.Vložím-li mezi elektrody vzduchového kondenzátoru slídové desky, jeho kapacita se:
8.Polovodičová dioda zapojená v propustném směru má na anodě:
9.Zenerova dioda se chová jako stabilizátor napětí je-li:
10.Pentoda je elektronka, která má:
11.Germaniová dioda má prahové napětí oproti běžné křemíkové:
12.Unipolární tranzistory typu FET se vyznačují především:
13.Bipolární tranzistor NPN má na:
14.Parametr h21e vyjadřuje u bipolárního tranzistoru:
15.Sepnutý tyristor povede proud do okamžiku než:
16.Běžná křemíková dioda má prahové napětí cca:
17.Jak se chová cívka, připojíme-li k ní střídavé napětí:
18.Jak se chová kondenzátor, připojíme-li k němu střídavé napětí:
19.Jaké jsou dvě základní hodnoty křemíkových diod v usměrňovači zdroje, které nesmí být překročeny:
20.Jaký je tvar výstupního napětí nefiltrovaného dvoucestného usměrňovače připojeného k odporové zátěži:
21.Jednocestný usměrňovač vede během každého cyklu:
22.Dvoucestný usměrňovač vede během každého cyklu:
23.Napětí a proud jsou u ideálních kondenzátorů posunuty:
24.Napětí a proud jsou u ideálních indukčností posunuty:Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC