Předpisy Mezinárodní telekomunikační unie(ITU).


1.Amatérskou radiokomunikační službou se rozumí:
2.Stanicí amatérské radiokomunikační služby se rozumí:
3.Obecná ustanovení Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se týkají:
4.Maximální výkon amatérských stanic stanovuje:
5.Krátkodobé vysílání držitele povolení amatérské služby z území jiného státu závisí na:
6.Česká republika se nachází v ITU regionu:
7.Status amatérské radiokomunikační služby v jednotlivých radioamatérských pásmech je:
8.Radioamatérská stanice může být použita v zájmu třetí osoby:
9.Požadavky na zkoušky amatérských stanic určuje:
10.Tvar volací značky radioamatérské stanice je určen:
11.Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)nepovoluje:
12.Série mezinárodních volacích znaků pro jednotlivé státy přiděluje:
13.Status pásem přidělených amatérské radiokomunikační službě je určen:
14.Česká republika má přiděleny série volacích značek:
15.Na stanice amatérské družicové radiokomunikační služby:
16.Má-li služba pásmo přiděleno na podružné bázi, pak:Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC