Provozní dovednosti

1.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Klínovec:


2.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Sněžku:


3.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Brno:


4.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Bratislavu:


5."Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Kleť:"


6.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ještěd:


7.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Plzeň:


8.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ústí / Labem:


9.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na USA:


10.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Australii:


11.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Japonsko:


12.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Karibskou oblast:


13.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Jihoafrickou republiku:


14.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Hawai:


15.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Argentínu:


16.Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Madagasrar:


17.Tísňové volání pro CW provoz je:


18.Tísňové volání pro FONE provoz je:


19.Volací značka FK/DL1YD/p znamená:


20.„10 DWN“ znamená


21.Stanicemi předávaný report (RST) znamená:


22.Při ladění po pásmu zaslechnu „QRL“. Znamená to:


23.Při ladění po pásmu zaslechnu volání „ CQ DX “. Znamená to:


24.Při ladění po pásmu zaslechnu volání „ CQ SA “. Znamená to:


25.Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQ CQ DE TU5BB PSE UP 5 K“. Znamená to:


26.Když stanice pracující va KV dostane report „ 588 “ znamená to:


27.Když stanice pracující va VKV dostane report „ 599 “ znamená to:


28.„I will not operate with OK stations for one hour“ znamená:


29.„short path“ znamená:


30.Is this frequency in use?


31.Když stanice pracuje z listu, tak to znamená:


32.Split provoz znamená:


33.Packet radio se využívá pro:


34.Radioam. majáky jsou určeny pro:


35.V radioam. RTTY provozu se používá zpravidla telegrafní rychlost:


36.Kmitočtový zdvih radioam. RTTY je:


37.Při generování RTTY signálů o zdvihu 170 Hz pomocí SSB vysílače se používají kmitočtové páry:


38.Správně nastavený signál PSK 31 zabírá pásmo široké:


39.Modulační kmitočty u packet radia o rychlosti 1200 Bd jsou:


40.U packet radia o rychlosti 9600 Bd se používá modulace:


Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC