Rušení a odolnost proti rušení


1.Produkty nežádoucího vyzařování KV vysílače zpravidla potlačíme:
2.Jaké součástky je vhodné použít pro potlačení detekce vf signálů na vstupu zesilovačů zvuku:
3.Dojde-li k rušení televize vlivem silného KV signálu na vstupu TV přijímače, zařadíme mezi televizor a anténu:
4.Jakým způsobem může být minimalizována možnost rušení audiovizuálních přístrojů:
5.Jaký je jeden z hlavních způsobů potlačení bludné vf energie na stanici:
6.Nežádoucí vyzařování z vysílače může být způsobeno:
7.Z hlediska možného rušení silným signálem je vhodné umístit vysílací anténu:
8.Špatné přizpůsobení antény má vliv na:Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC