Měření elektrických veličin


1.Velikost měřícího rozsahu u ampérmetru lze zvětšit:
2.Vstupní odpor voltmetru by měl být pokud možno:
3.Umělá zátěž pro nastavení vysílače by měla mít charakter:
4.Grid-dip-metr (GDO) nelze použít k:
5.Na osciloskopu je znázorněn sinusový signál, jehož perioda je 20 ms. Jaký je kmitočet znázorněného signálu?
6.Reflektometrický můstek slouží k:
7.Měříme-li odebíraný proud, měřící přístroj připojíme:
8.Spektrální analyzátor prioritně neslouží:Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC