Zkratky používané pro dotazy a sdělení (Q kódy)


1.Jsem rušen interferencí.
2.Můžete zvýšit výkon?
3.Volá Vás …
4.Počkejte, až Vás zavolám.
5.Síla Vašich signálů kolísá.
6.Vysílejte pomaleji.
7.Přestaňte vysílat.
8.Snižte výkon.
9.Jste připraven?
10.Přesný čas je … hodin.
11.Nemám pro Vás nic nového.
12.Jaké je jméno Vaší stanice?
13.Potvrzuji příjem.
14.Jste zaměstnán?
15.Moje poloha je …
16.Mám … telegramů pro Vás.
17.Můžete předat stanici … ?
18.Mám vysílat rychleji?
19.Váš kmitočet kolísá.
20.Tón Vašeho vysílání je (1-3).
21.Vaše klíčování je nesrozumitelné.
22.Jaký je můj přesný kmitočet … kHz?
23.Vzdálenost mezi našimi stanicemi je.
24.Jste rušen atmosférickým rušením?
25.Mohu pracovat s … přímo (prostřednictvím).
26.Mám přejít k vysílání na jiný kmitočet?
27.Vysílejte řadu V (na kmitočtu … kHz).
28.Síla Vašich značek je (1-5).
29.Můžete mě poslouchat mezi svými značkami?
30.Nemohu Vás přijímat. Vaše signály jsou velmi slabé.
31.Jaká je čitelnost mých značek ?
32.Prosím uvědomte ... že ho volám na ... kHz.
33.Číslo Vašeho pořadí je ... .
34.Nalaďte svůj vysílač přesně na můj kmitočet.
35.Poslouchám na kmitočtu ….. kHz
36.Budu vysílat na kmitočtu ….. kHz
37.Přijal jsem nouzový signál …. v … hod.
38.Přijal jste urgentní signál vyslaný… .
39.Kdy bude vaše stanice opět v provozu?
40.Vysílejte každé slovo dvakrát.Copyright © 2008, Smoce.net, OK2UEC